Chwal Pana

12

Oznacza to, że myśl o Bogu, raz zrodzona i uformowana w głębi naszego wnętrza, może być nazywana chwałą Bożą, zawsze przebywającą w duszy. Człowiek gorliwy, według słów Apostoła, wszystko może czynić na chwałę Bożą. Każde więc dzieło, każde słowo i poruszenie umysłu mogą stanowić formę wysławiania Boga // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Artyzm Boga

10

Kiedy bacznym okiem spojrzysz na niebo i ogarniesz piękno gwiazd, skieruj modlitwę do Pana, wielkiego artysty wszechświata, i oddaj cześć Temu, który w swej mądrości to wszystko stworzył // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Wdzięczność

9

Gdy więc zasiadasz do stołu, pomódl się. Gdy bierzesz do ręki chleb, złóż Dawcy dziękczynienie. Kiedy swe słabe siły fizyczne wzmacniasz winem, wspomnij na Tego, który dał ci dar przynoszący rozweselenia serca i ulgę w dolegliwościach // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Nie tylko słowa się liczą…

8

Co chcemy przez to powiedzieć? To, że nasza modlitwa nie powinna kończyć się na słowach. Jej siła bowiem bardziej polega na usposobieniu duszy oraz na dobrych i cnotliwych czynach, które winny rozciągać się na całe życie // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Nie oskarżaj

1