Świadomość

20

Rozproszenie powstaje z opieszałości umysłu, który nie zajmuje się tym, co konieczne. Umysł zaś jest leniwy i niedbały, gdy nie wierzy w obecność Boga, który przenika serca i nerki. Jeśli bowiem wierzyłby, zapewne starałby się wypełnić słowa: Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, bo On jest po mojej prawicy, abym się nie zachwiał // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Czas

18

Wszystko ma swój czas. Jest przeznaczony czas na modlitwę i odmawianie psalmów, jak też na inne działanie // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Bądź skupiony

19

Będziemy więc utrzymywać umysł w skupieniu, przy każdej pracy błagać Stwórcę o jej powodzenie i dziękować Mu za to, że dał jakieś zadanie do wykonania. Nie wolno przy tym tracić z oczu wspomnianego już celu, jakim jest podobanie się Jemu // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Ciesz się Bogiem

17

Pośród zamętu i spraw, jakie zwykło nieść ze sobą życie w społeczności, dusza może zostać oderwana od bezcennej pamięci o Bogu. Traci wówczas zdolność, by móc cieszyć się Bogiem i znaleźć w Nim upodobanie, by rozkoszować się Panem i odczuwać słodycz Jego słów // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Przed modlitwą

7

fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”