Zniewolenie

20

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Niewiedza

19

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Czystość

18

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Śmierć

17

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Poznanie

16

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta