Grzech

13

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Sternik

61

Fragment z książki Filokalia. Teksty o modlitwie serca

Medytacja

12

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Namiętności

10

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Bogactwa

9

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta