Dbałość

7

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Grzech

151

fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Myśli

6

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Pilnuj się

4

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Szatan

149

fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”