Popularne tagi:

Odrzucaj

37

Odrzucaj nachodzące cię troski i myśli. Niepokoją one bowiem i wprowadzają zamęt, by osłabić twą moc // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Zatwardziałość

36

Módl się przede wszystkim o dar łez, abyś przez skruchę pokonał zatwardziałość serca. Kiedy wyznasz Panu twe nieprawości, otrzymasz od Niego przebaczenie // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Myśli

35

Dlaczego więc ty, pragnąc zobaczyć Tego, który jest ponad wszelką myślą i zmysłami, nie miałbyś najpierw wyzbyć się wszelkiej namiętnej myśli? // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Uczynki

34

Wiedz o tym, że twoje serce jest polem Pana. Uprawiaj je naukami niebiańskimi i nie daj wyrosnąć chwastom. Jeśli więc będziesz czuwał w taki sposób, łatwo będziesz mógł dojść do doskonałości // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Wola Boga

33

Pilnie badaj, czy to, co zamierzasz, jest zgodne z Jego wolą, a jeśli jest właściwe przed Bogiem, czyń to. Jeśli jednak uznasz za przeciwne, wyrzuć ze swej duszy // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”