Popularne tagi:

Radość

17

Pośród zamętu i spraw, jakie zwykło nieść ze sobą życie w społeczności, dusza może zostać oderwana od bezcennej pamięci o Bogu. Traci wówczas zdolność, by móc cieszyć się Bogiem i znaleźć w Nim upodobanie, by rozkoszować się Panem i odczuwać słodycz Jego słów // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Nieład

5

z książki „Ojca Leona słów kilka”

Służba Boża

15

Aby z całą gorliwością wypełnić wolę Bożą, w naszym działaniu winniśmy jednoczyć się z Bogiem przez pamięć o Nim // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Nic trudnego

4

z książki „Ojca Leona słów kilka”

Uważaj na siebie

14

Z wielką czujnością winniśmy strzec naszego serca, nie tylko po to, by uniknąć rozproszenia myśli o Bogu czy też skalania pamięci o Jego cudach próżnymi wyobrażeniami. Także po to, aby zachować nieustanną i czystą pamięć, a dzięki temu nie rozstawać się ze świętymi myślami o Bogu // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”