#DobreSłowo

Być ojcem

Istnieje jeszcze inne kryterium rozpoznawcze życia duchowego. Można powiedzieć nawet, że bardziej pewne. Nasze wewnętrzne przekonanie może być zaburzone przez ogromny wpływ naszej subiektywności, przez swoiste „duchowe upodobanie”, jakie w sobie nosimy od czasu kształtowania się naszej wiary, wzmocnione przez autorytety, jakie uznajemy, przez to, że wszyscy tak myślą itd. Dlatego też nam trudno prawdziwie wsłuchać się w głos wewnętrznego nauczyciela. Zawsze jednak życie duchowe poznaje się po owocach. Jest to najmocniejsza metoda poznania, o której mówi Pan Jezus kilka razy w Ewangeliach. Niestety nasze mniemania, porównania się z wartościami tak, jak je rozumiemy, z normami, innymi ludźmi, również intencje i obowiązujące zasady nie dają nam ostatecznego kryterium duchowego dobra. Widać to bardzo wyraźnie w konfrontacji Pana Jezusa z faryzeuszami, którym nie można zarzucić prostej nieuczciwości w reakcjach na to, co czynił Pan Jezus. Oni byli rzeczywiście zaszokowani, to się im nie mieściło w normach, jakie znali od dzieciństwa, w których byli wychowani. Oni często autentyczne byli zaszokowani i oburzeni np. tym, że brał udział w uczcie z celnikami. Natomiast poznanie po owocach daje jasne rozpoznanie. Po uczcie u Mateusza-celnika ten ostatni stał się uczniem Jezusa, a potem głosicielem Ewangelii. Dokonała się w nim wewnętrzna przemiana, uzdrowienie.

Fragment książki Być ojcem. O autorze: Włodzimierz Zatorski OSB (ur. 1953) benedyktyn, fizyk, teolog, filozof. Ukończył studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980 r.) Od 1980 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, (śluby wieczyste złożył w 1984 r.). Założycieli wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów „Tyniec”. Od 2005 do 2009 przeor w Tyńcu, 2010-2013 mistrz nowicjatu. Od 2015 szafarz (ekonom) klasztoru. Od 2002 roku prefekt (opiekun) oblatów świeckich przy Opactwie w Tyńcu. Autor ponad 40 tytułów książkowych w tym 3 tytuły z zakresu duchowości lidera: Podstawy duchowości lidera (2011), Duchowość lidera. Wybrane zagadnienia (2014), Duchowe dylematy lidera (2017).


CHCESZ OTRZYMYWAĆ GRAFIKI Z CYTATAMI?
Codziennie pomiędzy 5:00 - 7:00 rano otrzymasz e-maila z ciekawą myślą...