#DobreSłowo

Nie wymawiaj się od postu…

Powiedziała także: „Nie wymawiaj się od postu chorobą, bo i ci, którzy nie poszczą, na te same choroby często zapadają. Zrobiłeś dobry początek? Nie ustawaj wśród ataków wroga, bo twoja cierpliwość wniwecz się obróci. Także bowiem i wyruszający na morze cieszą się najpierw pomyślnym wiatrem i rozwijają żagle, a potem znowu spotyka ich wiatr przeciwny; ale żeglarze nie porzucają okrętu z powodu przypadkowego wiatru. Atakowani przez burzę, odczekują trochę i znów podejmują żeglugę. Tak i my, kiedy na nas przyjdzie wiatr przeciwny, powinniśmy rozpiąć krzyż jako żagiel i kończyć podróż bez lęku”.

Amma Synkletyka – żyła w IV w. Pochodziła z bogatej rodziny senatorskiej (stąd nazwa synkletikos) z Macedonii osiadłej w Aleksandrii. Po śmierci rodziców rozpoczęła niezwykle surowe życie na pustyni, otoczona licznymi uczniami. Żyła 84 lata. Pod koniec życia została dotknięta gruźlicą i rakiem twarzy. Zachowało się jej życie napisane przez współczesnego jej autora. Życie to modelowane w dość skąpej części biograficznej na „Żywocie św. Antoniego”, zawiera natomiast rozwiniętą część ascetyczną, w której widać wpływ nauki Metodego z Olimpu. Cieszyła się niezwykłą czcią w Bizancjum, wspominają ją historycy bizantyjscy, jak Nikefor Kalistos oraz pisarze ascetyczni, jak Doroteusz z Gazy  / Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1 /


CHCESZ OTRZYMYWAĆ GRAFIKI Z CYTATAMI?
Codziennie pomiędzy 5:00 - 7:00 rano otrzymasz e-maila z ciekawą myślą...