Porzucenie

209

Fragment z książki Abba, powiedz mi słowo