Bez obrazów…

189

Fragment wstępu do publikacji Św. Hezychiusz z Synaju