Bardziej być…

178

Fragment z książki Nikt nie jest byle jaki