Człowiek

175

Fragment ze wstępu do publikacji Św. Hezychiusz z Synaju