Kobiecość

167

Fragment książki Materiały do monastycznej formacji zakonnej w zgromadzeniach żeńskich