Ojcowie i Duch Święty

163

Fragment publikacji Kierownictwo duchowe według Ojców Pustyni