Odpowiedzialność

petronela_malgorzata_borkowska

Fragment z książki Petronela, czyli uwagi monastyczne o psalmie 119