Pobożność

123

Fragment artykułu Co ma piernik do wiatraka, a dogmatyka do modlitwy?