Dobry kapłan

leon-knabit-82

Fragment z książki Ojca Leona myśli na dobry dzień