Wolność

265

Fragment z książki Pisma ascetyczne, tom 1