Gadulstwo

11

Fragment z książki Św. Hezychiusz z Synaju