Reguły

105

Fragment z książki Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku