Opat

104

Komentarz ojca Szymona Hiżyckiego do Reguły św. Benedykta