Postępy

260

Fragment z książki Ewagriusza z Pontu Pisma ascetyczne, tom 1