Jeżeli chcesz…

84

Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 3