Niegodziwość

28

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta