Dieta

114

Fragment z książki Ewagriusza z Pontu Pisma ascetyczne, tom 1

Idole

30

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Brak

7

Fragment z książki Jesteś powołany i stworzony do szczęścia!

Obrazy

259

Fragment z książki Ewagriusza z Pontu Pisma ascetyczne, tom 1

Bezmyślność

29

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta