Wyrzeczenie

6

Fragment z książki Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie