Zbawienie

4

Fragment z książki Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie