Wytrwałość

72

Fragment z książki Pisma ascetyczne Ewagriusza z Pontu