Obżarstwo

69

Fragment z książki Pisma ascetyczne Ewagriusza z Pontu