Ochrona

71

Medalik św. Benedykta

Duchowa depresja

70

Fragment książki Pomiędzy grzechem a myślą

Czystość

18

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Obżarstwo

69

Fragment z książki Pisma ascetyczne Ewagriusza z Pontu

Wybór

68

Fragment książki Z jasnego nieba