Propozycja

4

Fragment z książki Nikt nie jest byle jaki

Poznanie

16

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Wyobraźnia

64

Pokój

6

Fragment z książki Nikt nie jest byle jaki

Prawda

15

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta