Tożsamość

54

Fragment z książki Thomasa Mertona Modlitwa kontemplacyjna