Modlitwa

53

Fragment z książki Thomasa Mertona Modlitwa kontemplacyjna