Dbałość

7

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Idole

55

Fragment z książki Thomasa Mertona Modlitwa kontemplacyjna

Grzech

151

fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tożsamość

54

Fragment z książki Thomasa Mertona Modlitwa kontemplacyjna

Myśli

6

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta