Wielość słów

2

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Modlitwa

zakladka_filokalia_2

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Brak niepokoju

1

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Umiarkowanie

wybor_z_filokalii_pseudo_antoni_wielki_izajasz_anachoreta_6

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta

Podłość

46

fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”