Przebiegłość

88

Fragment z wyboru z I tomu Filokalii

Tags: