Pamięć

73

fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”