Chciwość

43

fragment z książki „Komentarz z Ewangelii według św. Jana”