Modlitwa Jezusowa

93

fragment z książki „Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie”