Użalanie

leon-knabit-56

fragment z książki „Rekolekcje z Ojcem Leonem”