Głębia liturgii

38

fragment z książki „Kryzys i odrodzenie”