Liturgia

91

fragment z książki „Kryzys i odrodzenie”