Poczciwa fujara

90

fragment z książki „Módl się i pracuj. Nie bądź smutny”