Gadatliwość

36

fragment z książki „Kryzys i odrodzenie”