Priorytety

86

Właściwie spełnione dzieło modlitwy i posługi słowa znaczy więcej niż wszelka cnota i przykazanie // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: