Czystość

85

Są tacy, którzy za niemożliwe uważają odzyskanie czystego serca, jakie dokonuje się przez Ducha na znak nowego stworzenia. Apostoł określa ich otwarcie jako podobnych do ludzi, których nie uznano za godnych wejścia do ziemi obiecanej z racji niedowiarstwa // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: