Doskonałość

84

Ci, którzy twierdzą, że osiągnięcie doskonałości jest niemożliwe, wyrządzają duszy największą szkodę // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: