Opieszałosć

82

Tego, kto jest opieszały w modlitwie, lekkomyślny i niedbały w posługiwaniu braciom czy w innym dziele poświęconym Bogu, Apostoł wyraźnie nazywa leniwym i uznaje za niegodnego, by jadł chleb // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: