Doskonałość

83

Dwa najpiękniejsze zadania dane są zatem tym, którzy zmierzają do doskonałości: podjąć wytężoną i nieustanną walkę, i prowadzić ją aż do kresu, mając nadzieję wznoszenia się coraz wyżej // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: