Pycha

81

Wola Boża spełnia się jako w niebie tak i na ziemi właśnie wówczas, kiedy nie wynosimy się jedni nad drugich. Kiedy nie tylko jesteśmy wolni od zawiści, ale z prostotą, z miłością, w pokoju i radości pozostajemy ze sobą złączeni // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: