Działaj

78

Ważne jest tylko, by wszystko czynić z miłości Boga, a nie dla chwały ludzkiej. Dodał On bowiem: Dlatego, że jest uczniem, to znaczy – z powodu czci i miłości dla Chrystusa. Stanowczym stwierdzeniem zganił natomiast tych, którzy czynią dobro na pokaz: Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę // fragment z książki „Filokalia – teksty o modlitwie serca”

Tags: